◾ Hur påverkar en orolig omvärld företagens planering och investeringar i produkter och material? 

◾ Är cirkularitet en möjlighet att säkerställa råvaruförsörjningen till industrin? 

◾ Hur kan AI bidra till ökad cirkularitet framöver? 

Dessa, och många andra frågor, diskuteras av experter inom AI, cirkularitet och råvaruförsörjning, samt med ledande företrädare inom näringslivet, myndigheter och politik. 

Temat för konferensen är cirkularitet i digitaliseringens och krisberedskapens tid. Du väljer fritt om du vill delta på hela konferensen eller enbart på minglet.

🔗Anmäl dig här