– Vi har kommit långt inom energieffektiviseringen av  vitvaror, nu ökar vi vårt fokus på mer hållbar materialanvändning. Som medlemmar i Circular Sweden vill vi snabbare nå hållbara lösningar genom erfarenhetsutbyten med andra ledande aktörer, säger Alexander Pierrou, General Manager Electrolux Nordics.

Electrolux har sedan tidigare ambitiösa mål för användningen av återvunnen plast vid tillverkningen av företagets produkter. En utmaning framåt är att säkerställa minskad resursförbrukning när produkterna har lämnat fabrik.

– För Electrolux är cirkulära affärsmodeller en viktig del av vår strategi och något som vi aktivt utforskar. Vi vet att vi behöver samarbeta över industrigränserna för att hitta nya möjligheter och lösningar. Därför ser vi   fram emot spännande dialoger och projekt inom Circular Sweden, fortsätter Alexander Pierrou.

Circular Sweden samlar företag som har möjlighet att påverka omfattande produkt- och materialflöden och som bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Syftet med samarbetet är bland annat att påverka politiken och driva den cirkulära utvecklingen framåt. Nu utvidgas nätverkets fokusområde till att även omfatta hemelektronik.

– För medlemsföretagen inom Circular Sweden är återbruk och användning av återvunnet material viktiga frågor i den cirkulära omställningen. Electrolux arbete på det här området är mycket inspirerande och vi ser fram emot att diskutera hur även elektroniken kan göras ännu mer resurseffektiv, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.