Det finns många definitioner och aspekter av en cirkulär ekonomi och vi har valt att använda följande definition:

En cirkulär ekonomi är ett industriellt system som är designat att vara värdebevarande. Den ersätter den linjära flödesekonomin med förlängd livslängd och bevarande av produkter och materials värde. Den innebär ett skifte till förnybar energi, utfasning av giftiga ämnen och syftar till att eliminera avfall genom högklassig design av material, produkter, system och affärsmodeller.