Våra medlemmar

2030 vill vi att Sverige är ett internationellt föredöme inom cirkulära produkt- och materialflöden och aktivt driver på en global cirkulär utveckling. Värdeläckaget i Sveriges materialflöden har halverats. Ett mått för cirkularitet har utvecklats och tillämpas inom privat och offentlig verksamhet. Det har skapats en samsyn och standardisering av cirkulära begrepp som möjliggör en effektivare omställning. Sverige har fått en tydlig lagstiftning som möjliggör för företag att äga sitt avfall, ta ansvar för sin värdekedja och med bättre lönsamhet cirkulerar mer av sitt material. Återvunna råvaror, inklusive återvunna råvaror av biomaterial, är konkurrenskraftiga med jungfruliga och har en hög efterfrågan. Konsumenter och upphandlare ställer krav på återvunna råvaror i produkter och materialflöden.

Circular Sweden bjuder in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden. Vi skapar också synergier, sprider goda exempel och hittar cirkulära företagsgemensamma vägar framåt. Vi som är medlemmar har möjlighet att påverka omfattande materialflöden eller bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Vi har åtagit oss att ha en tydligt ökande cirkulär utvecklingstrend, exempelvis vad gäller inköp av återvunnet material och produkter som är designade för återanvändning och återvinning. Vi rapporterar årligen till Circular Sweden utifrån våra mål för cirkularitet.