– I omställningen mot en cirkulär ekonomi krävs ett helhetstänk kring materialflöden och att vi samverkar mellan olika branscher. Det ska bli väldigt roligt och inspirerande att ihop med de andra företagen i Circular Sweden få möjlighet att driva på utvecklingen på bred front och att kunna bidra med vårt fokus på cirkulär arkitektur och hållbara livsmiljöer, säger Anna Graaf, hållbarhetschef White arkitekter.

I november 2020 arrangerar Circular Sweden en workshop för ökad cirkularitet av produkter och material inom byggsektorn. Under workshopen kommer deltagarna att sätta fokus på vad branschen kan göra själva för att cirkulera mer och vad politiken behöver bidra med.

– Byggsektorn genererar ungefär en tredjedel av allt avfall i Sverige och utsläppen är omfattande. White arkitekter bedriver ett ambitiöst arbete för en resurseffektiv design, produkt- och materialanvändning. Nu kan vi tillsammans växla upp det cirkulära arbetet inom byggsektorn ytterligare, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.