Frågor som diskuterades mellan företagen, politikerna och branschen var hur ökar vi cirkulariteten i byggbranschen, vad som idag bromsar utvecklingen och hur vi kan samverka bättre i värdekedjan. 

Bakgrunden till seminariet är att intresset för cirkularitet i byggsektorn har ökat snabbt de senaste åren, men frågan är vad som behöver hända framåt för att gå från enskilda cirkulära projekt till att cirkularitet genomsyrar hela sektorn. Var behövs mer samverkan i värdekedjan, och vilka styrmedel och incitament kan driva på utvecklingen, nationellt och på EU-nivå.

Under seminariet fick ambitiösa företag i hela värdekedjan lyfta fram potentialen till ökad cirkularitet utifrån sina olika perspektiv. Därefter fick branschföreträdare berätta vad som kan göras tillsammans och enskilt inom respektive bransch. Avslutningsvis diskuterades behovet av styrmedel med politiker.

Stort tack till alla medverkande:

 • Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
 • Anna Graaf, hållbarhetschef White Arkitekter
 • Elisabeth Schylander, hållbarhetschef NCC
 • Lovisa Curman, hållbarhetschef Sortera
 • Susanna Lind, hållbarhetschef Ragn-Sells
 • Thibault Angles d’Ortoli D’ortoli, hållbarhetschef Tarkett 
 • Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert Byggföretagen
 • Jenny Svärd, vd Byggmaterialindustrierna
 • Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna 
 • David Josefsson (M), bostadspolitisk talesperson Moderaterna
 • Johan Löfstrand (S), ordförande för Sveriges Allmännytta
 • Ellen Einebrant, Vd Återvinningsindustrierna och verksamhetsledare Circular Sweden