– I omställningen mot en cirkulär ekonomi krävs ett helhetstänk kring materialflöden och att vi samverkar mellan olika branscher. Det ska bli väldigt roligt och inspirerande att ihop med de andra företagen i Circular Sweden få möjlighet att driva på utvecklingen på bred front och att kunna bidra med vårt fokus på cirkulär arkitektur och hållbara livsmiljöer, säger Anna Graaf, hållbarhetschef White arkitekter.

Circular Sweden samlar företag som har möjlighet att påverka omfattande materialflöden eller som bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Syftet är att påverka politiken och driva utvecklingen mot mer cirkulära produkt- och materialflöden. Utgångspunkten är att ett skifte från linjära till cirkulära flöden är nödvändigt för att klara välfärden, stabilisera klimatet och bevara viktiga ekosystem.

– Byggsektorn genererar ungefär en tredjedel av allt avfall i Sverige och utsläppen är omfattande. White arkitekter bedriver ett ambitiöst arbete för en resurseffektiv design, produkt- och materialanvändning. Nu kan vi tillsammans växla upp det cirkulära arbetet inom byggsektorn ytterligare, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.

I november 2020 arrangerar Circular Sweden en workshop för ökad cirkularitet av produkter och material inom byggsektorn. Under workshopen kommer deltagarna att sätta fokus på vad branschen kan göra själva för att cirkulera mer och vad politiken behöver bidra med.

Circular Sweden driver utveckling och politik framåt inom områdena design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material samt cirkulära värdekedjor. Företagsforumet bjuder in näringsliv, politik och forskning med syftet att skapa synergier, sprida goda exempel och utveckla nya affärsmodeller.


För mer information

Anna Graaf, hållbarhetschef White arkitekter
070-510 16 62, anna.graaf@white.se
www.whitearkitekter.com

Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden
070-460 60 35, ellen.einebrant@recycling.se
www.circularsweden.se I Twitter: @CircularSweden


Circular Sweden är ett företagsforum för cirkulära produkt- och materialflöden. Medlemmarna är Axfood, Coca-Cola European Partners, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Spendrups Bryggeri, Tarkett, White arkitekter och Återvinningsindustriernas medlemsföretag.