Rapporten ger en övergripande bild över forskningsläget för en hållbar cirkulär textilindustri, både i Sverige och globalt. Rapporten börjar med att måla upp en målbild för cirkulär textil, för att sedan berätta om forskningsläget inom nedan områden:

• Textiliers miljöpåverkan, och hur design och materialval kan minska påverkan

• Spårbarhet och transparens kring material- och kemikalieinnehåll

• Återvinningstekniker

Rapporten fortsätter sedan med att diskutera utmaningar för att nå målbilden, till exempel hur forskning kan skalas upp från laborativa försök till kommersiell skala och nå marknaden, och vikten av styrmedel, främst producentansvar.

Slutligen nämns avslutade och pågående aktiviteter inom hållbar textil i Sverige, samt några rekommendationer för hur arbetet mot en cirkulär ekonomi för textil skulle kunna accelereras, utifrån forskning och författarnas perspektiv.