Utöka EU:s ekodesigndirektiv och öka kraven på hållbar design av produkter och infrastruktur. Det kravet ställer Circular Sweden nu på regeringen och Sveriges EU-parlamentariker. I en debattartikel i Svenska Dagbladet konstaterar vi att arbetet mot målet om en cirkulär ekonomi måste flyttas uppströms, från avfallsfasen till designfasen.

EU:s ekodesigndirektiv har hittills mest använts för att öka energieffektiviteten i lampor och hushållsmaskiner och utmaningen nu är att låta direktivet ta hänsyn till hela produktens livscykel,inte bara energianvändningen.“Både den förra kommissionen och flera medlemsländer i EU har visat intresse för att bredda användningen av ekodesign till nya produktgrupper och att innefatta krav på materialanvändningen. Vi uppmanar nu Sveriges regering och våra svenska EU-parlamentariker att aktivt driva frågan framåt. Ekodesignkrav är en omistlig del i arbetet för en övergång till en cirkulär ekonomi”

80 procent av en produkts miljöpåverkan bestäms redan i konstruktionsfasen. Därför vill vi i Circular Sweden att EU:s ekodesigndirektiv börjar omfatta materialeffektivitet med krav på cirkulär design som underlättar möjligheten att separera komponenter.


“Svenska politiker kan bli långt bättre på att se sambanden mellan klimat- och resursfrågorna och arbeta mer aktivt för minskade koldioxidutsläpp och ett bättre bevarande av värdefulla naturresurser inom ramen för EU:s arbete med cirkulär ekonomi.”