Är cirkulär ekonomi lönsamt i dag och vad behövs för att det ska bli mer lönsamt i framtiden? Den 9 april satte Circular Sweden fokus på frågor kring cirkularitet och lönsamhet.

Under konferensen talade bland annat Ernesto Hartikainen från SITRA om vad Sverige kan lära av Finland i arbetet med cirkulär ekonomi, Ylva Norlén, kanslichef på delegationen för cirkulär ekonomi berättade om hur delegationen kommer att arbeta för mer lönsam cirkularitet framöver. Övriga talare lyfte klimatnyttan med cirkularitet, den cirkulära forskningen och hur vi kan nå en cirkulär upphandling.

Riksdagsledamöter debatterade cirkularitet och en panel med plastexperter lyfte tankar kring vad som krävs för att plastmarknaden ska bli mer lönsam. Företagen inom Circular Sweden diskuterade utmaningar och möjligheter att skapa lönsamma cirkulära materialflöden. 

Sammanfattning av dagen