Samtalen kretsade kring vilka branschgemensamma och politiska lösningar som finns på de barriärer som försvårar cirkulära materialflöden inom byggsektorn. Bland annat lyftes förslag om att utveckla standarder, klassificering, certifieringar och märkningar, att öka efterfrågan på återvunnet material genom ekonomiska incitament, pantsystem och producentansvar, att modernisera avfallslagstiftningen, att minska spillet och öka spårbarheten genom digitalisering, att ställa krav på LCA och cirkularitet i upphandlingar, samt att finanssektorn bör ge lägre lånekostnader för cirkularitet, precis som det redan görs på energisidan. Circular Sweden kommer att arbeta vidare med flera av de förslag som lyftes under workshopen och ett uppföljningsmöte kommer att hållas framöver.