Rapporten synliggör hur företagen inom Circular Sweden arbetar för att bidra till visionen om 100 procent cirkulära produkt- och materialflöden. Rapporteringen utgår från företagens eget arbete med de fyra fokusområdena cirkulär design, hållbar konsumtion, ökad tillgång till och användning av återvunnet material, samt cirkulära värdekedjor.  • - Det är dags att våra produkt- och materialflöden blir cirkulära. Nu behöver fler företag agera och förhoppningsvis kan den här rapporten bidra med inspiration. Vi ser att stora delar av den cirkulära omställningen är lönsam för företag eftersom den stärker varumärken, attraherar anställda och minskar kostnader, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.


Circular Sweden samlar företag som har möjlighet att påverka omfattande materialflöden eller som bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Syftet är att påverka politiken och driva utvecklingen mot mer cirkulära produkt- och materialflöden. Utgångspunkten är att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att klara välfärden, minska koldioxidutsläppen och bevara viktiga ekosystem.  • - Rapporten visar att det finns företag som tar stort ansvar för sina flöden. Det här arbetet ger effekt, inte minst i form av minskad klimatpåverkan. Fortfarande finns det områden där det är svårt för företag att ställa om. För att vi ska lyckas med det behövs ett större fokus på cirkulära produkt- och materialflöden inom politiken, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.Ladda ner rapporten

Länk till Cirkulär rapport 2020 finns här


Om Circular Sweden
Medlemmarna i Circular Sweden är Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Spendrups Bryggeri, Tarkett och Återvinningsindustriernas medlemsföretag.

Circular Sweden driver utveckling och politik framåt inom områdena design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material samt cirkulära värdekedjor. Företagsforumet bjuder in näringsliv, politik och forskning med syftet att skapa synergier, sprida goda exempel och utveckla nya affärsmodeller. www.circularsweden.seFör mer information, kontakta:

Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden
070-460 60 35, ellen.einebrant@recycling.se