– Vi har tagit ett stort steg mot en cirkulär ekonomi när vi går över till 100 procent återvunnen plast för alla PET-flaskor producerade i Sverige. Genom att gå med i Circular Sweden kan vi dela med oss av våra erfarenheter och bidra till ytterligare utveckling och innovation, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör Coca-Cola European Partners Sverige.

Circular Sweden samlar företag som har möjlighet att påverka omfattande materialflöden eller som bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Syftet är att påverka politiken och driva utvecklingen mot mer cirkulära materialflöden. Utgångspunkten är att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att klara välfärden, stabilisera klimatet och bevara viktiga ekosystem.

– Det är en världsnyhet att Coca-Cola väljer Sverige som första marknad för att gå över till 100 procent återvunnen plast för alla PET-flaskor. Genom att de går med i Circular Sweden kan vi tillsammans driva utvecklingen ännu snabbare för att minska klimatpåverkan och öka resurseffektiviteten, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.

Circular Sweden driver utveckling och politik framåt inom områdena design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material samt cirkulära värdekedjor. Företagsforumet bjuder in näringsliv, politik och forskning med syftet att skapa synergier, sprida goda exempel och utveckla nya affärsmodeller.


Medlemmar i Circular Sweden
Axfood, Coca-Cola European Partners Sverige, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Spendrups Bryggeri, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna.


För mer information, kontakta:
Marie von Satzger, kommunikationschef Coca-Cola European Partners, 070-648 06 54, mvonsatzger@ccep.com

Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden, 070-460 60 35, ellen.einebrant@recycling.se