Fredag den 6 september lanseras Återvinningsindustrins uppgraderade färdplan för en fossilfri och cirkulär konkurrenskraft. På plats som huvudtalare är klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Återvinningsindustrins färdplan har två syften, den lyfter både hur vi själva kan klara resan mot fossilfrihet och hur återvunna material kan underlätta för andra branscher att nå sina mål genom mer cirkulära materialflöden. Tillsammans kan vi och andra branscher bidra till en minskad klimatpåverkan i samhället genom att mer återvunnet material ersätter nyråvara.

Färdplanen innehåller egna åtaganden om hur vi ska nå våra mål liksom förslag vad politiken behöver göra. Den innehåller även medskick till andra branscher om hur de kan agera för att röja hinder för återvunnet material på marknaden.

Återvinningsindustrins första färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige lanserades 2020. Sedan dess har viktiga steg tagits av både branschens företag och av politiken, men det behövs fler styrmedel och åtgärder för att öka användningen av återvunna material i samhället. 

På lanseringen kommer flera av återvinningsindustrins företag berätta vad de ser som de största möjligheterna och utmaningarna framöver. Det blir även flera spännande panelsamtal med fokus på hur vi tillsammans kan minska Sveriges klimatutsläpp genom ökad cirkularitet. 

Se programmet och anmäl dig här