Regeringen vill höja momsen på reparationer från 6 till 12 procent. Så sent som i somras sänktes den av den förra regeringen, för att uppmuntra fler att laga eller ändra sina prylar i stället för att köpa nytt. 

I promemorian konstaterar regeringen själv att en skattehöjning på reparationer kommer att resultera i försämrad resurshushållning, ökad miljöbelastning och högre arbetslöshet bland individer med låg utbildningsnivå eller med svag anknytning till arbetsmarknaden. Allt för en ökad skatteinkomst för staten om 80 miljoner kronor. Det motsvarar 0,000067 procent av den statsbudget som nyligen presenterats för 2023. 

Hur tänkte ni här, regeringen?

En cirkulär ekonomi, där befintliga resurser utnyttjas så optimalt som möjligt, är nödvändig för att vi ska kunna nå det nationella klimatmålet för 2045, för att kunna nå EU:s miljömål och FN:s hållbarhetsmål. Mellan 39 och 70 procent av den globala klimatpåverkan kan undvikas om vi går över till cirkulär ekonomi.

Det kan tyckas som en liten sak att köpa ett par nya jeans istället för att låta laga sina gamla. Men under produktion av de där jeansen går det åt 10 000 liter vatten, det genereras 30 kilo koldioxidutsläpp och det uppstår 25 kilo ”osynligt avfall”, det vill säga sådant som konsumenten aldrig ser. Detsamma gäller för allt vi köper – det kräver betydligt mer resurser, och påverkar vår värld i högre utsträckning än vad som är uppenbart för de flesta.

Vi måste styra om till hållbar produktion och konsumtion, nya affärsmodeller, cirkulär design, delningsekonomi och infrastruktur. Reparationer är en förutsättning för att material och produkter ska kunna cirkulera med bibehållet högt värde. Den nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar också tydligt på behovet av bättre förutsättningar för enkla och lönsamma tjänster för bland annat återbruk och reparation – det måste bli lättare och billigare att få produkter reparerade istället för att köpa nytt.

Därför är det obegripligt att vår nya regering väljer att försämra villkoren för de som så uppenbart bidrar till ökad hållbarhet. Vi bör snarare hylla de skomakare, cykelreparatörer och skräddare som hjälper oss att leva mer cirkulärt. Börja med att ge dem stabila villkor – utan höjd moms på deras cirkulära arbetsinsatser. 

I ett nästa steg bör momsen sänkas för fler tjänster, till exempel reparationer av elektronik och plastprodukter. Det skulle sända rätt signaler till såväl entreprenörer som invånare att Sveriges väg är en hållbar väg. 

Regeringen måste inse att vi står inför ett nödvändigt systemskifte mot en mer cirkulär ekonomi. Så skrota idén om höjd moms på reparationer. Villkoren för återanvändning och cirkularitet behöver förbättras – inte försämras.

Anders Wijkman, Ordförande, Circular Sweden

Elin Bergman, COO & Vice Chair Cradlenet

Tony Clark, VD Avfall Sverige

Kväv inte det cirkulära arbetet med höjd skatt

Det är obegripligt att vår nya regering väljer att försämra villkoren för de som så uppenbart bidrar till ökad hållbarhet, skrev Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden tillsammans med flera företrädare för den cirkulära ekonomin i Dagens Industri den 14 november.

22 nov 2022

Minska utsläppen med krav på smartare design

Främja utvecklingen av cirkulära standarder, utvidga EU:s ekodesigndirektiv, och ställ krav på användning av återvunnet material i produkter. Företag samlade i organisationen Circular Sweden presenterar tillsammans med svenska designorganisationer tre förslag för att driva på utvecklingen för en mer cirkulär ekonomi, i Aktuell Hållbarhet idag.

13 jan 2021

Upphandla cirkulärt – om klimatmålen ska klaras

Coronapandemin har tydligt visat hur sårbart vårt samhälle är. När vi blickar framåt bör vi göra det med insikten att klimatkrisen är ett ännu större hot. Offentlig upphandling omsätter nästan en femtedel av svensk BNP och är därmed ett kraftigt verktyg för att ställa om vårt samhälle i resurseffektiv riktning, skriver företrädare för Circular Sweden.

6 okt 2020

Låt den nationella strategin för cirkulär ekonomi bli en viktig del av omstarten

Debatten om en nystart för Sverige efter coronakrisen är i full gång. Det som behövs är en nationell strategi för en cirkulär ekonomi som innebär åtgärdsförslag för hur vi bättre designar återanvänder och återvinner produkter. Det är en nödvändig omställning både för att spara pengar och kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, skriver medlemmarna i Circular Sweden på Göteborgspostens debattsida i dag.

30 jun 2020