Circular Sweden bjuder in näringsliv, politik och forskning till diskussion om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden. Aktiviteterna består av rundabordssamtal, seminarier, rapporter samt medialt agerande. Interna workshops och strategimöten syftar till att skapa synergier, sprida goda exempel och hitta företagsgemensamma vägar framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden.