– Som Sveriges största marknadsplats är det självklart för oss att vara med i dialogen och driva på utvecklingen mot ett mer cirkulärt samhälle, säger Tero Marjamäki, kommunikations- och hållbarhetschef på Blocket.

Circular Sweden samlar företag som har möjlighet att påverka omfattande produkt- och materialflöden eller som bedriver ett ambitiöst cirkulärt arbete. Syftet med samarbetet är bland annat att påverka politiken och driva den cirkulära utvecklingen framåt. 

– För företagen inom Circular Sweden är ökad återanvändning av produkter en nyckelfråga i den cirkulära omställningen. Både återbruk och en smart materialanvändning är två nödvändiga pusselbitar för att klara välfärden, stabilisera klimatet och bevara viktiga ekosystem i framtiden, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden.

Svenska folkets handel med begagnade produkter minskar utsläppen av växthusgaser med cirka 0,7 miljoner ton årligen. Det är lika stora utsläpp som om Stockholms vägtrafik skulle stå stilla i 10 månader. Blocket vill göra det enklare för människor att fatta smarta, ekonomiska och hållbara beslut i vardagen och förändra hur vi konsumerar till det bättre. 

Circular Sweden driver utveckling och politik framåt inom områdena design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material samt cirkulära värdekedjor. Företagsforumet bjuder in näringsliv, politik och forskning med syftet att skapa synergier, sprida goda exempel och utveckla nya affärsmodeller.

För mer information
Tero Marjamäki, kommunikations och hållbarhetschef på Blocket
tero@blocket.se, 073 653 71 36

Ellen Einebrant, verksamhetsledare Circular Sweden
ellen.einebrant@recycling.se, 070-460 60 35
www.circularsweden.se I Twitter: @CircularSweden

Circular Sweden är ett företagsforum för cirkulära produkt- och materialflöden. Medlemmarna är Axfood, Blocket, Coca-Cola European Partners, H&M, Houdini, IKEA, NCC, Spendrups Bryggeri, Tarkett, White Arkitekter och Återvinningsindustriernas medlemsföretag.