Seminariet äger rum i slutet av november/början av december. Mer information kommer framöver.