Trots att klimat- och miljöfrågor har hög prioritet inom svensk politik cirkulerar fortfarande inte textilier resurseffektivt i slutna återanvändnings- och återvinningsloopar, varken nationellt, inom EU eller internationellt. En cirkulär utveckling är nödvändig och Sverige har goda möjligheter att bli ett internationellt föredöme på det här området. En sådan utveckling är beroende av cirkulär design, materialval och en uppskalning av återvinningsteknologier.

Under workshopen diskuterades det aktuella forskningsläget  och vad som behövs för att skapa mer cirkulära textilflöden idag och imorgon. Därefter diskuterade deltagarna kring producentansvarsfrågan. Bland annat diskuterades hur ett kommande producentansvar bör utformas, vilka möjligheter och risker det medför, samt om ett producentansvar kan gynna ökad cirkularitet. Circular Sweden kommer att arbeta vidare med resultaten från workshopen.